Haziran 1, 2023

Yaşlılara yönelik hizmetlerin kalitesi YAGEP’le artırılacak

Yaşlı hizmetleri alanında faaliyet gösteren merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla “Yaşlılar İçin Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) ” hayata geçirilecek.

Yaşlılara yönelik hizmetlerin kalitesi YAGEP’le artırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik kaliteli ve sürdürülebilir hizmetin öncelikli politikaları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye’de, ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı nüfusun artış gösterdiğine dikkati çeken Yanık, “Yaşlılar için Gündüz ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi”nin bu alanda yürütülen yeni çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

“YAGEP ile ülkemizde yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetlerinin desteklenerek geliştirilmesini istiyoruz.” ifadelerini kullanan Yanık, projeyle Türkiye’ye özgü ve bölgesel nitelikli entegre yaşlı bakım modeli geliştirilmesinin planlandığını aktardı.

“Hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz”

Proje ile yaşlılar için “aktif ve bağımsız bir yaşam” hedeflendiğini dile getiren Yanık, “Projenin amacı kaliteli evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerine odaklanarak yaşlılar için sosyal ve sağlık bakım sistemlerinin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini artırmak, merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırarak aktif yaşlanmayı desteklemektir. Projeyle, evde bakım ve gündüz bakımına odaklanarak yaşlı hizmetleri alanında faaliyet gösteren merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini iyileştirmeyi amaçlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

“Proje ilk etapta 10 ilde başlayacak”

Yanık, AB ve Türkiye tarafından finanse edilecek YAGEP’e yönelik ilk raporlamaların yapıldığını kaydederek, “Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı başlarında uygulamaya geçmesi hedeflenen projenin uygulama sürecinin ilk 6 ayında Yaşlı Bakım Modeli’nin (YBM) ve raporların hazırlanması ve araştırmalar, sonraki 2 yılda ise eğitimlerin ve 10 ilde pilot uygulamaların yapılması öngörülmektedir.” diye konuştu.

Bakan Yanık, projenin pilot uygulamasının Sinop, Trabzon, Ankara, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya’da yapılacağını, daha sonra ise ülke geneline yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Projenin uygulanacağı illerin, yaşlı nüfus oranı, bölgesel dağılım, gündüz bakım kuruluşlarının varlığı kriterlerine göre belirlendiğini anlatan Yanık, projenin doğrudan hedef grupları ve paydaşlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra Sağlık Bakanlığı, belediyeler, STK’lar, yaşlılar ve aileleri olduğunu kaydetti.

“Hizmet sunumu süreci izlenecek ve değerlendirilecek”

Bakan Yanık, proje kapsamında geliştirilecek Yaşlı Bakım Modeli’ne ilişkin şunları söyledi:

“Yaşlı Bakım Modeli’mizin hazırlanmasında paydaşlarla odak grup toplantıları kapsamında istişare toplantıları düzenlenecek. YBM’nin pilot uygulaması çerçevesinde, her yaşlı bakım merkezi için eylem planları hazırlanacak, evde bakım ve gündüz bakım hizmeti ihtiyacı bulunan yaşlı bireylere ilişkin çalışmalar yapılacak. Her proje ilinde yaşlılara yönelik ev ziyaretleri planlanacak, hizmet sunumu süreci izlenecek ve değerlendirilecek. Ayrıca üç farklı AB üye ülkesine çalışma ziyaretleri düzenlenecek ve raporlama çalışmaları yapılacak.

Öte yandan, yaşlı bakım personeline yönelik eğitim ihtiyaçlarına karar vermek için eğitim ihtiyaçları analiz edilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirme eğitimleri yapılacak. Yaşlı bakımı alanında çalışan Bakanlığımızın il müdürlükleri, Sağlık Bakanlığı, belediye paydaşlarına yönelik eğitici eğitimleri düzenlenecek. Yaşlılara ilişkin bilgilendirici kitapçıklar hazırlanacak. Yaşlı bakımı alanında tüm ilgili kamu ve özel sektör aktörleri arasındaki diyaloğu geliştirmek için iletişim stratejisi hazırlanacak. Bilinçlendirme, sosyal ve kültürel faaliyetler ile uluslararası konferans düzenlenecek.”

“Yaşlı hizmetleri için kalıcı bir yapı oluşturulacak”

Proje kapsamında, bakım ekonomisi üzerine araştırma yapılacağını aktaran Yanık, Türkiye’nin yaşlı bakımında insan kaynakları kapasitesi, bakım kooperatifleri ve özel bakım verenler hakkında raporlar hazırlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yaşlı politikalarına ilişkin iki zirve düzenleneceğini, yerel yönlendirme komitesi toplantıları yapılacağını, yaşlı bakım hizmetlerinin zayıf ve güçlü yanlarının farkına varılması ve oluşabilecek risk ve tehditlere yönelik analizler yapılacağını belirterek, “Saha araştırması sonuçlarıyla, ortak çalışma toplantıları ve projeksiyonlara dayalı olarak ülkemize özgü, bölgesel nitelikli, uygulanabilir bir entegre yaşlı bakım modeli geliştirilecek. Yaşlı hizmetleri için kalıcı bir yapı oluşturulacak. Proje, 10 pilot ille sınırlı uygulanacak ancak çıktılar hizmet sağlayıcıların geri kalanı için örnek ve yeni bir sistem olacak, böylece sonuçları diğer illere de yansıtacağız.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YAGEP’in hayata geçmesiyle, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüz hizmetleri konusunda ilgili tüm paydaşlar arasında etkili koordinasyon ve iş birliğinin sağlanacağını kaydetti.