Şubat 1, 2023

Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, halihazırda intibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketinin mevzuata intibak sürelerini uzattı.

Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreleri uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapılan açıklamada, 7 Mart 2021 tarih ve 31416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yer alan hükümler uyarınca tasarruf finansman şirketlerinin, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında BDDK’nın düzenleme ve denetim yetkisi altına alındığı hatırlatıldı.

BDDK tarafından, intibak incelemesi süren şirketler bakımından bu aşamada mevzuat uyum değerlendirmelerinin devam etmekte olduğu ve söz konusu şirketlerin faaliyetleri noktasında bir kısıtlama bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Halihazırda intibak süreci devam eden şirketlerin mali tablolarının ve bilgi işlem sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumunun görülebilmesi amacıyla şirketler nezdinde bağımsız denetim süreçleri başlatılmış, birleşme/devir talebi bulunan şirketlerin anılan taleplerini matuf işlemleri takip edilmiş, mezkur şirketler nezdinde denetim mekanizmaları Kurumumuzca tesis edilmiştir.

Kurumumuzca ve bağımsız denetim şirketlerince yapılan denetimler neticesinde tasarruf finansman sisteminin etkin ve istikrarlı bir şekilde işleyişinin tesis edilmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması, şirketlerin kurumsal yapılarının tesisi ve mevzuat uyum süreçlerinin tamamlanması amacıyla halihazırda incelemesi devam eden şirketlerin intibak sürecinin uzatılmasına 6361 sayılı kanunun Geçici 7’nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında karar verilmiştir. İntibak süreci devam eden şirketlerin faaliyetleri ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.”

İntibak süreci devam eden 6 tasarruf finansman şirketi şöyle:

Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ

Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ

Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ

İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ

Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ

Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ