Mayıs 30, 2023

Soyadını, ‘Dabbetülarz’ olarak değiştirmek istedi… Mahkemeden karar

Mahkeme, bir vatandaşın soyadını Dabbetülarz olarak değiştirmesinin kanuna aykırı olduğuna karar verdi. 

Soyadını, ‘Dabbetülarz’ olarak değiştirmek istedi… Mahkemeden karar

Kıyametin kopmasına yakın deccal ile benzer zaman diliminde ortaya çıkacağı bildirilen, kıyametin büyük alametlerinden bir yaratık olan ve Kur’an-ı Kerim’de açıkça gönderileceği belirtilen Dabbetülarz, bu kez soyadı değişikliği ile gündeme geldi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, İzmir’de yaşayan D.K, sosyal çevresinde “Avcı” adıyla tanındığı için adının D. Avcı, korkak bir yapıya sahip olduğu ve soyadının anlamının psikolojik yapısıyla tezat oluşturduğu gerekçesiyle soyadının Dabbetülarz olarak değiştirilmesi için dava açtı.

Mahkemece davanın kabul edilmesi üzerine karar, kanun yoluna gitmeden kesinleşti.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, verilen kararın, yürürlükteki kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Dairenin kararında, 2525 sayılı Soyadı Kanunu’nun 3. maddesinde yabancı ırk ve millet isimlerinin soyadı olarak kullanılamayacağının belirtildiği, 2891 sayılı Soyadı Nizamnamesi’nin 10. maddesinde de “umumi edeplere uygun olmayan veya gülünç, iğrenç olan veya hakaret anlatan soyadları kullanılamaz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Dabbetülarz kelimesinin kökeninin Arapça olduğu ve “kıyamette Deccal ile beraber zuhur edecek bir hayvan-ı mahsus” şeklinde ifade edildiği belirtilen kararda, soyadının bu şekilde değiştirilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu bildirildi.

Kararda ayrıca nizamnamenin 5. maddesine göre yeni takılan soyadlarının Türkçe olmasının düzenlendiği anlatıldı.