Haziran 9, 2023

Meclis, Sayıştay Başkanını seçecek

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda askeri yargı kanununda değişiklik öngören teklif ele alınacak. 4’üncü yargı paketi de Adalet Komisyonu’nda görüşülecek. Ayrıca Sayıştay Başkanı ve RTÜK’ün 3 üyesi seçilecek.
Meclis, yoğun gündemle çalışacağı yeni bir haftaya giriyor.

Haftalık mesaisine yarın başlayacak TBMM Genel Kurulunun en önemli gündemi, Sayıştay Başkanı seçimi olacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 15 Haziran’daki toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener ile Sayıştay 6. Daire üyesi Mehmet Aksoy’u, Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirlemişti. İki adaydan biri, Genel Kurulda yapılacak gizli oylamada Sayıştayın yeni başkanı seçilecek.

Genel Kurulda daha sonra 9 kişiden oluşan RTÜK’teki 3 üyenin görev süresinin dolması nedeniyle üye seçimi yapılacak. Siyasi parti gruplarının üye sayısı üzerinden yapılan hesaplamaya göre seçilecek üyelerin 2’si AK Parti, 1’i MHP kontenjanından belirlenecek.

Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi

Genel Kurulda, daha sonra Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak. Düzenlemeye göre, subay ve astsubayların şüpheli sıfatıyla ifadesini, cumhuriyet savcısı alacak.

Askerlerin işledikleri askeri suçların soruşturulması izne tabi olacak ancak ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hallerinde soruşturma, genel hükümlere göre yürütülecek. Yüce Divanda yargılanacak askerlerle ilgili soruşturma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak.

Askeri suçlara ilişkin dava ve işler, suçun işlendiği yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan asliye ve ağır ceza mahkemelerinde görülecek. Askeri suçlara bakmak amacıyla il ve ilçelerde belirlenecek mahkemeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde belirlenecek.

Milli Savunma Bakanlığının müfettiş kadrolarına askeri kaynaktan atama yapılabilecek. Yüksek Askeri Şuranın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri hariç, her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açık olacak. Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu yürürlükten kaldırılacak.

Komisyonların gündemi

Adalet Komisyonu, salı günü toplanarak, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında belirlenen amaçların gerçekleştirilmesini hedefleyen, kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşecek.

Milli Savunma Komisyonunda, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketinin kurulmasına ilişkin kanun teklifi ele alınacak.

Araştırma komisyonları da çalışmalarına devam edecek.

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu, salı günü yapacağı toplantıda, genel içerikli yayın yapan kanalların temsilcilerini dinleyecek.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve perşembe günü toplanacak. Komisyon, salı günkü toplantısında, madencilik sektörüyle ilgili dernek, vakıf, birlik temsilcilerini; perşembe günkü toplantısında ise Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ile Doğa Koruma Merkezi Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ve bazı yetkilileri dinleyecek.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürerek, salı günü İller Bankası Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Tasfiye Halinde Kalkınma Yatırım Menkul Değerler AŞ, Arıcak Turizm ve Ticaret AŞ, perşembe günü ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı ortaklıklarının hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM’de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.