Haziran 9, 2023

Aile Eğitim Programından 2,2 milyon kişi yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aileyi güçlendirmek için gerçekleştirilen Aile Eğitim Programından (AEP) 2,2 milyon kişi yararlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin temel yaşam becerilerini geliştirmeleri için hazırlanan AEP kapsamında, “aile eğitimi ve iletişim”, “hukuk”, “İktisat”, “medya” ve “sağlık” alanlarında vatandaşlara eğitimler veriyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen eğitimlerden 2,2 milyon kişi yararlandı.

Ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkanları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımının amaçlandığı eğitimler, il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla ücretsiz sunuluyor.

1,1 milyon kişi iletişim alanında eğitim aldı

Eğitimleri değerlendiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “(Eğitim ailede başlar) anlayışıyla hayata geçirdiğimiz programımız kapsamında yaklaşık 1,1 milyon kişi iletişim alanında, 495 bin kişi sağlık alanında, 168 bin kişi medya alanında, 245 bin kişi hukuk alanında ve 198 bin kişi de iktisat alanında eğitim aldı.” dedi.

Ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı

“Aile Eğitim ve İletişim”, “hukuk”, “iktisat”, “medya” ve “sağlık” olarak beş alan ve 28 modülden oluşan AEP, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı.

Aile eğitimi ve iletişim alanında yer alan modüllerle, aile hayatının farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Aile ile ilgili hukuk bilgisinin en sade ve anlaşılır dilde aktarılmasının amaçlandığı hukuk alanında yer alan modüllerle, aile bireylerinin hak ve ödevleri konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Medya ve aile bütçesi yönetimi dersleri veriliyor

İktisat alanındaki eğitimlerle, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesi, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaca uygun yapabilmeleri konusunda destek veriliyor.

Medya alanında yer alan modüllerle, ailelerin, medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, ailenin yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak amaçlı sağlık alanında yer alan modüllerle de hastalıklarla daha etkin mücadele etmek, sağlık maliyetlerini en aza indirerek ve verimliliği artırarak toplumun güçlendirilmesi hedefleniyor.