Haziran 2, 2023

Türkiye, ilaç pazarı büyüklüğü ile dünyada 17. Sırada

Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne ilişkin rapor hazırladı. Türkiye, 7 milyar 800 milyon dolar ilaç pazarı büyüklüğü ile dünyada 17’nci sırada.

Türkiye, ilaç pazarı büyüklüğü ile dünyada 17. sırada

Yerli imalat artırılmalı, dışa bağımlılık azaltılmalı, salgınlar ve krizler göz önünde tutularak konu ulusal güvenlik açısından ele alınmalı…

Bu ifadeler Devlet Denetleme Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırladığı ilaç ve tıbbi cihaz sektörüne ilişkin rapordan.

Türkiye’deki sağlık endüstrisi tüm yönleriyle incelendi

Çalışmada yerli ilaç ile tıbbi cihaz sektörünün daha rekabetçi ve güçlü bir yapıya kavuşturulması hedeflendi. Türkiye’deki sağlık endüstrisi tüm yönleriyle incelendi.

Ar-Ge’den klinik araştırmalara, ruhsatlandırma ve pazarlama izinlerinden geri ödemeye kadar aşamalar ele alındı.

Raporda ilaç ve tıbbi cihaz sektörünün durumunu gösteren veriler de yer aldı. Buna göre, Türkiye gelişmekte olan ilaç pazarları arasında gösteriliyor.

Türkiye, dünyada 17. sırada

7 milyar 800 milyon dolar ilaç pazarı büyüklüğü ile dünyada 17’nci sırada. Tıbbi cihaz pazarının büyüklüğü 2 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye’de tıbbi cihaz ihracatının ithalatı karşılama oranı da arttı. Son beş yılda yüzde 8,6 yükselen oran yüzde 29,8 seviyesine ulaştı.